SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Gili Sports. Op de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Gili Sports. Gili Sports biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze " Dienst " en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (" Servicevoorwaarden ", " Voorwaarden "), met inbegrip van de bijkomende voorwaarden en bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, leveranciers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door het bezoeken of gebruiken van welk deel van de site dan ook, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren voor wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige verwanten deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de dienst te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud ( met uitzondering van credit card informatie), onversleuteld overgebracht kan worden en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarmee de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het leesgemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid. 

Wij hebben al het mogelijke gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval toepassen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.

 

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, resellers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons Retourbeleid raadplegen. 

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen zeggenschap, toezicht of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij aanbieder(s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of nadeel gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de werkwijzen van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Service of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staats voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of schending te plegen van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet te belemmeren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJKING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zullen niet garanderen of beweren noch waarborgen dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan kennisgeving te doen.

U gaat er expliciet mee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de dienst geheel op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd 'zoals is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal Gili Sports, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, partners, agents, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verloren inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, kosten voor vervanging, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, benadeling (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Gili Sports en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agents, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, subcontractanten, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht te zijn afgesplitst van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16 - ONTBINDING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

 

 

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitvoeren of handhaven, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOESTEMMING VOOR RECENSIE EN OPENBAARMAKING INFORMATIE

Door het indienen van een recensie (foto, video, of anderszins), begrijp ik dat mijn verklaring zoals hierboven omschreven of in de video die van mij is opgenomen (de "Verklaring") en gemaakt namens GILI Sports (hierna te noemen "Het Bedrijf") kan worden gebruikt in verband met het publiceren en promoten van Het Bedrijf. Ik geef Het Bedrijf toestemming om mijn naam, korte biografische informatie, en de Verklaring zoals omschreven op dit formulier of door mij in deze video te gebruiken.

Ik geef het Bedrijf hierbij onherroepelijk toestemming om de Verklaring te kopiëren, te vertonen, te publiceren of te distribueren ten behoeve van het bekend maken van de activiteiten van het Bedrijf of voor enig ander legaal doel. Deze verklaring mag gebruikt worden in gedrukte publicaties, multimedia presentaties, op websites of in andere distributiemedia. Ik ga ermee akkoord dat ik geen financiële of andere claim tegen Het Bedrijf zal indienen voor het gebruik van de verklaring.

Bovendien zie ik af van enig recht op inspectie of goedkeuring van het eindproduct, met inbegrip van geschreven tekst of bewerkte video waarin mijn gelijkenis of mijn verklaring verschijnt.

Hierbij vrijwaar en onthef ik Het Bedrijf van alle claims, eisen en oorzaken van actie die ik, mijn erfgenamen, vertegenwoordigers, uitvoerders, administrateurs of andere personen die namens mij of namens mijn nalatenschap handelen, hebben of kunnen hebben op grond van deze toestemming.

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van 1930 Village Center Circle #3-6712, Las Vegas, NV, 89134, Verenigde Staten.

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden verzonden op info@gilisports.com.

SECTIE 22 - Algemene voorwaarden voor mobiele berichtendiensten

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2021

De GILI Sports mobiele berichtendienst (de "Dienst") wordt beheerd door Gray Fox LLC (" [GILI Sports] ", "wij", of "ons"). Uw gebruik van de Dienst houdt in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden ("Mobiele Voorwaarden"). Wij kunnen de Dienst of een van zijn functies zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij deze Mobiele Voorwaarden ook te allen tijde wijzigen en uw voortgezet gebruik van de Dienst na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen impliceert uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor de Dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met sms-berichten die door uw provider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Sms-berichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonsysteem of andere technologie. Uw toestemming voor het ontvangen van automatisch gekozen marketing-sms-berichten is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten. Als u zich heeft aangemeld, biedt de Dienst updates, meldingen en informatie (bijv. bestelling updates, account meldingen, enz.), promoties, specials, en andere marketing aanbiedingen (bijv. winkelwagen reminders) van GILI Sports via sms-berichten via uw provider voor het mobiele nummer dat u heeft opgegeven. De frequentie van de berichten varieert. Sms met één trefwoord STOP naar +1 (844) 725-0957 in een tekstbericht om op elk moment te annuleren. U ontvangt een eenmalige bevestiging van de opzegging per sms. Als u bent geabonneerd op andere mobiele berichtprogramma's van GILI Sports en wilt opzeggen, moet u zich afzonderlijk voor deze programma's afmelden door de instructies in hun respectieve mobiele voorwaarden te volgen, tenzij de toepasselijke wetgeving anders voorschrijft. Voor dienstondersteuning of ondersteuning, sms HELP naar +1 (844) 725-0957 of e-mail info@gilisports.com.

Wij kunnen elke shortcode of elk telefoonnummer dat wij gebruiken om de Dienst te beheren op elk moment wijzigen en zullen u van deze wijzigingen op de hoogte brengen. U erkent dat alle berichten, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, die u naar een shortcode of telefoonnummer stuurt dat wij hebben gewijzigd, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

De door de Dienst ondersteunde mobiele aanbieders zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten. U gaat ermee akkoord ons te voorzien van een geldig mobiel nummer.   

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van enige informatie verzonden via de Dienst, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de Dienst.